donderdag 1 januari 2015

Overlijden in Spanje

Niemand wil doodgaan, toch zal het eens gebeuren en dan is het beter om alles goed geregeld te hebben i.v.m. het erfrecht voor de nabestaanden. Een Spaans testament is dan een eerste vereiste, zeker als men resident is in Spanje.
Dit zijn mijn ervaringen.
Mijn echtgenoot is enige maanden geleden overleden en had bepaald dat zijn lichaam ter beschikking zou worden gesteld aan de wetenschap, De papieren had hij bij de Universiteit van Alicante aangevraagd, ingevuld en thuis klaar liggen. Er is dan geen officiële begrafenis of crematie, al wordt er aan het eind van het jaar een afscheidsdienst voor alle nabestaanden in het tanatorium van Dénia georganiseerd.
Na zijn overlijden begon een bureaucratische nachtmerrie. Allereerst alle pensioenfondsen, SVB (AOW), CVZ, banken, etc. inlichten, plus het opsturen van de AKTE VAN OVERLIJDEN, die afgegeven wordt door het gemeentehuis. Bij bankrekeningen op beider naam wordt de rekening bevroren, er kan dan geen geld meer worden opgenomen of overgemaakt. Dus is het zaak om een rekening op eigen naam te hebben met genoeg geld erop om een paar maanden van te kunnen leven en... er de ERFBELASTING van te kunnen betalen.
De Spaanse FISCUS, in ons geval die van de Comunidad Valenciana, vereist dat binnen 6 maanden aangifte wordt gedaan van de waarde van de erfenis en dan dient onmiddellijk de bijbehorende belasting te worden betaald.  Pas daarna krijg je weer de beschikking over de gezamenlijke rekeningen.
Allereerst wordt het ORIGINELE TESTAMENT in het register van Madrid opgevraagd, die je daarna kunt afhalen bij de NOTARIS bij wie het testament is opgemaakt. Daarmee ga je naar de bank, die een BANK CERTIFICAAT moet afgeven dat er op de datum van overlijden een rekening bestond met het bedrag wat erop stond. Wij hadden drie banken, dus dat gaf veel vertraging, vooral de BBVA in Denia had er 6 weken voor nodig terwijl een A4tje met een stempel ter plekke had kunnen worden opgemaakt.
Als alle papieren zoals de escritura van het huis, inschrijving in het register, bewijs van inschrijving in het padrón van de overledene, bewijs van belastingplichtig zijn in Spanje, de residencia, akte van overlijden, testament, bankcertificaten zijn ingeleverd wordt bij de notaris de AKTE VAN ERFRECHT overhandigd, die naar alle banken en de belasting moet worden gestuurd.
Na 4 maanden gedoe heb ik eindelijk die akte in handen en is inmiddels ook de belasting betaald.
Nu nog het opheffen van de blokkade op de rekeningen en dan kan ik doorgaan met leven. Hoewel....de belastingdienst afd. buitenland in Nederland wil van mij nog de aangifte van ons beider wereldinkomen over 2013, dat mag ik als toetje doen !

Vaak als men tegen Spanjaarden over deze zaken praat, zeggen ze dat je het overlijden moet verzwijgen en dan vervalt na 4 jaar automatisch het betalen van de erfbelasting. Helaas deden wij hier alles officieel en dan is het opvallend als mijn man ineens geen belastingaangifte meer zou doen, dus besloot ik alles volgens het boekje te spelen. Uiteindelijk moest ik 25% betalen over de erfbelasting. Wél vervalt deze korting als ik mijn huis binnen 5 jaar zou verkopen.

Nee, het is niet voordelig meer om in Spanje te wonen zoals het voor de economische crisis was. Ik heb gelezen dat de 75% korting in de nabije toekomst helemaal zal komen te vervallen, dus is het verstandig bij het maken van een testament een deskundige in de arm te nemen !
Zal ik zelf ook doen...


Geen opmerkingen: